Διευκρινιστική ανακοίνωση ΚΟΑ σχετικά με τα μέτρα για τον Αθλητισμό που περιλαμβάνονται στο νέο διάταγμα, ημερομηνίας 15.05.2020

15/05/2020


Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα μέσω του διατάγματος και αφορούν στα ομαδικά αθλήματα, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, διευκρινίζει ότι από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 επιτρέπονται οι προπονήσεις σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις μόνο για ομάδες ή/και σωματεία που συμμετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα Α ́ Κατηγορίας. Ως εκ τούτου και απαντώντας στα διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν αυτές τις μέρες στον Οργανισμό, τονίζεται ότι με βάση το νέο διάταγμα, δεν επιτρέπεται προς το παρόν η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων όπως γηπέδων φούτσαλ και κολυμβητηρίων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η λειτουργία ακαδημιών οποιουδήποτε ομαδικού αθλήματος, αλλά ούτε και η εκγύμναση οποιασδήποτε ομάδας αθλουμένων σε οιονδήποτε εξωτερικό χώρο, αθλητικό ή μη. ‘Όσον αφορά στην ατομική άθληση σε ανοικτούς χώρους, επαναλαμβάνεται ότι αυτή επιτρέπεται, νοουμένου ότι οι αθλούμενοι δεν θα υπερβαίνουν τα δυο (2) άτομα, διατηρώντας πάντοτε την απόσταση ασφαλείας των δύο (2) μέτρων. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση άθλησης μεταξύ γυμναστή και αθλουμένου. Στις περιπτώσεις των ατομικών αθλημάτων για τα οποία έχει επιτραπεί η άθληση σε ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις με το διάταγμα ημερομηνίας 08/05/2020 (ΚΔΠ 196/2020), τονίζεται ότι συνεχίζει να ισχύει ο περιορισμός της φυσικής παρουσίας δύο (2) και μόνον ατόμων σε κάθε εγκατάσταση. Για τα αθλήματα της τοξοβολίας, σκοποβολής, ιππασίας και γκολφ, συνεχίζουν να ισχύουν οι διευκρινίσεις που δόθηκαν στην ανακοίνωσή μας ημερ. 08/05/2020. Τέλος, αναφορικά με τα ατομικά μαχητικά αθλήματα / αθλήματα επαφής όπως πάλη, καράτε, τάεκβοντο, τζούντο κλπ., τονίζεται εκ νέου ότι επιτρέπεται η ατομική άσκηση σε ανοικτούς χώρους, με σκοπό τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνικής και της ενδυνάμωσής, χωρίς επαφή και διατηρώντας πάντοτε την απόσταση ασφαλείας των δύο (2) μέτρων όπως όλοι οι αθλούμενοι, νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνουν τα δύο (2) άτομα. Η δυνατότητα προπονήσεων για τα υπόλοιπα αθλήματα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και με βάση πάντοτε την εξέλιξη της κατάστασης. Σημειώνεται ότι η αναστολή λειτουργίας των αθλητικών σωματείων/ομίλων συνεχίζεται σύμφωνα και με το σχετικό διάταγμα ημερ. 30/04/2020 (ΚΔΠ 183/2020).