Διευκρινιστική ανακοίνωση ΚΟΑ 18.02.2021

18/02/2021

Σχετικά με το νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 12/02/2021 (ΚΔΠ 72/2021) αναφορικά με την επανεκκίνηση του αθλητισμού, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το άθλημα του Γκολφ και δεδομένου ότι αυτό διεξάγεται σε εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις, επιτρέπεται η άθληση ανά ομάδες μέχρι 5 ατόμων (περιλαμβανομένου του προπονητή) ανά εγκατάσταση και με την τήρηση αποστάσεων, οι οποίες ομάδες θα έχουν διαφορά έναρξης της άθλησης/προπόνησης δέκα (10) τουλάχιστον λεπτών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας μεταξύ των αθλουμένων. Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι η χρήση του οχήματος διακίνησης του Γκολφ (buggy) επιτρέπεται από δύο (2) άτομα, αλλά απαραιτήτως με την χρήση προστατευτικής μάσκας. Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η διεξαγωγή ατομικής ερασιτεχνικής αθλητικής αλιείας στους υδατοφράκτες για τους κατόχους σχετικής άδειας που εκδίδεται από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. Επαναλαμβάνεται ότι για σκοπούς ελέγχου, το 50% των εργαζομένων καθώς και των αθλητών/αθλητριών άνω των 18 ετών, οφείλουν να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο έλεγχο με rapid test αντιγόνου μέσω του δωρεάν προγράμματος του Υπουργείου Υγείας ή ιδιωτικά. Η υποβολή σε rapid test αντιγόνου συστήνεται και για τους αθλητές και αθλήτριες άνω των 12 ετών. Αναφορικά με τους προπονητές/γυμναστές όλων των αθλημάτων διευκρινίζεται ότι αυτοί υποχρεούνται να φορούν προστατευτική μάσκα κατά την ώρα της προπόνησης, εκτός από τις περιπτώσεις που οι ίδιοι ασκούνται/αθλούνται μαζί με τους αθλούμενους/αθλητές.