Διαδικτυακή Συνάντηση με θέμα: «Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ υγείας και φυσικής δραστηριότητας»

11/04/2024

Ο ΚΟΑ πραγματοποίησε την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της υγείας και της φυσικής δραστηριότητας» την Τρίτη 10 Απριλίου 2024, με τη συμμετοχή 24 εκπροσώπων από 12 κράτη μέλη της ΕΕ. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης μεταξύ ομοτίμων (Peer Learning Activity), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ Δρ Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη στο καλωσόρισμά της ανάφερε ότι η δραστηριότητα ομότιμης μάθησης έχει τεράστια αξία, αφού ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας σε όσους έχουν εφαρμόσει με επιτυχία τη συμβουλευτική για τη σωματική δραστηριότητα από τους επαγγελματίες υγείας και την κατάρτιση σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα στο πλαίσιο της πολιτικής τους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Τόνισε δε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική για την Κύπρο ενόψει της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, αφού το θέμα της συμβουλευτικής για τη σωματική δραστηριότητα και η ενεργός γήρανση θα αποτελέσουν μια από τις θεματικές προτεραιότητές της στον τομέα του αθλητισμού. Κατά τη συζήτηση ο ειδικός εμπειρογνώμονας Δρ. Romeu Mendes αναφέρθηκε στις υφιστάμενες πολιτικές τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αφορούν στη συμβουλευτική για τη σωματική δραστηριότητα από τους επαγγελματίες υγείας. Στο πλαίσιο της στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε, οι εμπειρογνώμονες μοιράστηκαν τις εθνικές τους πρακτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Βασικά σημεία της συζήτησης αποτέλεσαν η ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Υγείας και Αθλητισμού στο θέμα της προώθησης της φυσικής δραστηριότητας ως μέσο πρόληψης και θεραπείας ασθενειών, η ανάγκη για ανάπτυξη προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας προσαρμοσμένα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και ιατρικές καταστάσεις και η σημασία παροχής οικονομικών κινήτρων στους επαγγελματίες υγείας και στους καταρτισμένους γυμναστές, καθώς και η ενσωμάτωση της φυσικής δραστηριότητας στα προγράμματα σπουδών των επαγγελματιών υγείας. Εκτός από τη ΓΔ του ΚΟΑ, εκ μέρους του Οργανισμού στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης οι λειτουργοί Βάσος Κουτσιούντας, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης και Ελένη Καζαφανιώτου. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 21-22 Μαΐου 2024 όπου αναμένεται να παρουσιαστούν όλες οι πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο συγκεκριμένα μέτρα δράσης.