Διαγωνισμός με αριθμό 58Δ/2022 για την διαχείριση και εκμετάλλευση των κυλικείων των ιδιόκτητων αθλητικών χώρων του ΚΟΑ

07/09/2022

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ημερ. 04/08/2022, προκήρυξε σήμερα 07/09/2022 Πλειοδοτικό διαγωνισμό με αριθμό 58Δ/2022 για την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

Η Εκτιμώμενη Αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε €63000 + ΦΠΑ. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών ορίστηκε η 19/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Κιβώτιο Προσφορών ΚΟΑ. Κριτήριο Ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη τιμή.