Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών για τις ανάγκες τηλεφωνικής υποστήριξης και εγγραφής του κοινού στο Μητρώο Κατόχων Κάρτας Φιλάθλου

11/08/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 55Δ/2022 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ημερ. 04/08 προκηρύσσει διαγωνισμό με αριθμό 55Δ/2022 για αγορά υπηρεσιών δύο (2) εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες τηλεφωνικής υποστήριξης και εγγραφής του κοινού στο Μητρώο Κατόχων Κάρτας Φιλάθλου, για δύο αγωνιστικές περιόδους (2022-23 και 2023-24). Το Τηλεφωνικό κέντρο θα εξυπηρετεί το κοινό για την ηλεκτρονική και την εξ αποστάσεως εγγραφή του στο Μητρώο Κατόχων Κάρτας Φιλάθλου, καθώς επίσης και της εξυπηρέτησης του Κοινού στα γραφεία του ΚΟΑ. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών ορίστηκε η 09/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement), στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.