Δημοσιογραφική Διάσκεψη ΚΟΑ για το HEPA

12/04/2016

ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (HEPA) ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ ΣΤΙΣ 11 – 12 /04 /16

Με πρωτοβουλία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού πραγματοποιείται στην Κύπρο, στις 11 και 12 Απριλίου 2016 διήμερη Ευρωπαϊκή Συνάντηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με Θέμα : «Προαγωγή της Υγείας μέσω της φυσικής δραστηριότητας» Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπούν ο κύριος Yves LE LOSTECQUE (Head of the Sport Unit of the European Commission) Διευθυντής του Τομέα Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κύριος Olivier FONTAINE Policy Officer of the Sport Unit of the European Commission. Αξιωματούχος του Τομέα Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εκπροσωπεί ο Dr. Joao Breda, Program Manager of WHO European Region για τη φυσική δραστηριότητα. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εκπροσωπείται στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε για την προαγωγή της Υγείας μέσω της Φυσικής Δραστηριότητας (HEPA) από τον Επιστημονικό Προϊστάμενο του Κέντρου Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου από την Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής κ. Κάλλη Χατζηϊωσήφ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας διαμόρφωσαν με την ομάδα εμπειρογνωμόνων τις Ευρωπαϊκές στρατηγικές δράσεων και συστάσεων που έχουν τεθεί για την προαγωγή της υγείας μέσω της Φυσικής Δραστηριότητας στην Ευρώπη. Οι δράσεις και οι συστάσεις θα λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές «Καλής Πρακτικής» για την προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας που θα αποφέρει και την βελτίωση της Υγείας στην Κύπρο και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Όλες οι δράσεις ικανοποιούν την ανθρώπινη ανάγκη για κίνηση και σωματική δραστηριότητα και σχετίζονται με τις βασικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία. Η στόχευση είναι να επικεντρωθούμε σε ένα εθνικό διατομεακό συντονιστικό πλαίσιο που θα συντονίζει ο ΚΟΑ και θα περιλαμβάνει ως συνεργαζόμενους φορείς εκπροσώπους από διάφορα Υπουργεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους σχετικούς Αθλητικούς και Κοινωνικούς Οργανισμούς. Βασική επιδίωξη του ΚΟΑ είναι να αρθούν τα προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την συμμετοχή των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα. Να υπερπηδηθούν οι δυσκολίες λόγω ηλικίας, φύλου, εθνικότητας , αναπηρίας και κοινωνικό - οικονομικής κατάστασης. Το πρόγραμμα της συνάντησης είναι εμπλουτισμένο με διαλέξεις και παρουσιάσεις από ειδικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους των διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών και σχετίζονται με τις «Καλές Πρακτικές» τις στρατηγικές και τις δράσεις που ακολουθεί κάθε χώρα στα πλαίσια των συστάσεων που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το HEPA και το Ευρωπαϊκό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η φυσική δραστηριότητα αποτελεί τρόπο ζωής που συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας τόσο στα παιδιά και στους εφήβους όσο και στους ενήλικες και ηλικιωμένους γι αυτό και ο ΚΟΑ μελετά τρόπους επίλυσης των δυσκολιών με την παροχή διευκολύνσεων και ευκαιριών άθλησης σε κάθε πολίτη, μέσα από την συνεργασία όλων. Θα πρέπει αρμόδια άτομα και φορείς να δραστηριοποιηθούν ενεργά στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, για την άρση των εμποδίων. Οι στρατηγικές που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να στηρίζονται στα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, για την υγεία. Ο καθιστικός τρόπος ζωής της σύγχρονης κοινωνίας να δώσει τη θέση του σε νέες αντιλήψεις . Αναμένεται ότι η νέα στρατηγική θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εντάξουν το θέμα της Φυσικής Δραστηριότητας στις προτεραιότητες της πολιτικής ατζέντας των κυβερνήσεων τους. Ο ΚΟΑ θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε για το HEPA και του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας για την Άσκηση και την Υγεία, να φτάσουν στα Κέντρα σχεδιασμού της πολιτικής. Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων αναμένεται να γίνει μέχρι τα τέλη του 2016, περνώντας το μήνυμα ότι η σωματική άσκηση και η φυσική δραστηριότητα είναι μια από τις πιο βασικές λειτουργικές ανάγκες του ανθρώπου.