Δήλωση Πολιτικής του ΚΟΑ για τα Κλειστά Κυκλώματα Παρακολούθησης

06/07/2018

Για σκοπούς προστασίας από βανδαλισμούς και μετά από συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο ΚΟΑ έχει εγκαταστήσει Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού.

Σημειώνονται τα ακόλουθα: Το σύστημα λειτουργεί στη Λεμεσό από τις 20 Ιουνίου 2018 Πρόσβαση στις καταγεγραμμένες λήψεις έχει μόνο η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΑ και όσοι αυτή εξουσιοδοτεί και οι οποίοι καταγράφονται σε μητρώο που διατηρείται στο Γραφείο της. Το Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης λειτουργεί αυστηρά και μόνο στις ώρες μη λειτουργίας από το κοινό/χρήστες της υπό αναφοράς εγκατάστασης. Ο χρόνος αποθήκευσης του υλικού που καταγράφεται είναι ένας μήνας. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λευκωσία, 11 Ιουνίου 2018