Γ. Γιαννάκη: Ο Εθελοντισμός προσφέρει πολλά στην κοινωνία μας

31/10/2014

Η ποιότητα της δημοκρατίας περνά μέσα από την ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία των πολιτών. Ο κάλος πολίτης είναι αυτός που είναι ενεργός στη κοινωνία του. Η συμμετοχή του πολίτη στα κοινά είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Και θα πρέπει να συμμετέχει ισότιμα, τόσο ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων του, όσο και ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η συμμετοχή του πολίτη ενδυναμώνει τη δημοκρατία και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κοινωνικά προβλήματα.

Για αυτό το λόγο, η Κυβέρνηση έχει αναδείξει σαν ένα σημαντικό πυλώνα της πολιτικής της τα θέματα εθελοντισμού και ενεργού πολίτη. Το καλύτερο και αποτελεσματικότερο εργαλείο ενεργούς συμμετοχής του πολίτη είναι ο εθελοντισμός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε συναποφασίσει με την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ να προβούμε σε στρατηγική συνεργασία στους τομείς του Εθελοντισμού και του Αθλητισμού. Μια συνεργασία η οποία θα έχει ουσιαστική παρέμβαση και σημαντικές δράσεις όπως την προώθηση και την προαγωγή του εθελοντισμού στον αθλητισμό, τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου και δημοσιονομικών μηχανισμών που θα καθορίζουν το πλαίσιο εθελοντικής προσφοράς και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό, την ένταξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό στις εθνικές πολιτικές που αφορούν τον αθλητισμό, την παιδεία, την κοινωνία και την απασχόληση, την ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό μέσω δια-τομεακών συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα και με την εμπλοκή και των τριών τομέων της κοινωνίας των πολιτών, ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, καλών πρακτικών και δημιουργία δικτύου συνεργασίας και την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι σημαντικός όχι μόνον για τη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και γιατί φέρνει τις κοινότητες των ανθρώπων πιο κοντά. Το 60% περίπου του πληθυσμού της ΕΕ ασχολείται συστηματικά με κάποια αθλητική δραστηριότητα ή σωματική άσκηση, ενώ στην ΕΕ λειτουργούν περίπου 700.000 αθλητικά σωματεία. Ο αθλητισμός και εθελοντισμός είναι επίσης δυο μεγάλοι και ραγδαία αναπτυσσόμενοι κλάδοι της οικονομίας που συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Ο συνδυασμός εθελοντισμού και αθλητισμού δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για σωματική άσκηση για καλύτερη υγεία, ενθαρρύνει τον αθλητισμό για άτομα με αναπηρία, προάγει την ισότητα των φύλων, συμβάλλει στη καταπολέμηση του ντόπινγκ, βοηθά στη κοινωνική ένταξη, στηρίζει την εκπαίδευση και κατάρτιση, καταπολεμά τη βία και μισαλλοδοξία στον χώρο του αθλητισμού. Όλες οι έρευνες έχουν αναδείξει σαν σημαντικό εργαλείο πρόληψης ενάντια στα ναρκωτικά, αλκοολισμό και παραβατικότητα τον εθελοντισμό και τον αθλητισμό. Και ο πιο μεγάλος τομέας του εθελοντισμού είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για την άψογη μέχρι τώρα συνεργασία που είχαμε, όπως ο συντονισμός των δημόσιων διαβουλεύσεων, και με την υπογραφή και επίσημα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας βάζουμε τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος στον τομέα του αθλητισμού και του Εθελοντισμού. Τέλος, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι είμαστε στο σχεδιασμό μεγάλων και καινοτόμων δράσεων οι οποίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία των πολιτών και ειδικότερα στους νέους.