Αποτελέσματα Εξετάσεων για την Πλήρωση μίας Κενής Θέσης Τεχνικού στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού

14/08/2018

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 2.6.2018 για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 – 2018. (Η θέση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26.01.2018, αρ. γνωστοποίησης 59).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, «επιτυχών στην γραπτή εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη Γραπτή Εξέταση και συγκεντρώνει συνολικά γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον. Επισημαίνεται τέλος ότι η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα των επιτυχόντων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο αυτοί ικανοποιούσαν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας της Θέσης.