Αξιοποίηση του αθλητισμού ως πλατφόρμα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης

05/12/2014

O ρόλος και η αξία του αθλητισμού αλλά και ο αντίκτυπος και η συνεισφορά του στους διάφορους τομείς της ευρύτερης κοινωνίας τονίστηκαν από τους εκπροσώπους των Αθλητικών Αρχών και Οργανισμών και των εκπροσωπών φορέων που σχετίζονται με τον αθλητισμό στο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 1 – 2 Δεκεμβρίου 2014.

Ο νέος Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα αθλητισμού κ. Tibor Navracsics αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του για τα επόμενα πέντε χρόνια οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την υλοποίηση του νέου Σχεδίου Εργασίας για τον Αθλητισμό 2014 – 2017 αλλά και την καταπολέμηση του ρατσισμού, των στημένων παιχνιδιών, της διαφθοράς, της βίας και του ντόπινγκ που απειλούν την ακεραιότητα του αθλητισμού. Αν και η ΕΕ, την τελευταία δεκαετία, έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση σημαντικών πολιτικών οι οποίες καλύπτουν όλα τα θέματα του αθλητισμού, ωστόσο παρατηρείται ότι σε εθνικό επίπεδο η αντίληψη για τον αθλητισμό δεν έχει διαφοροποιηθεί, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται διστακτικότητα από μέρος των κυβερνήσεων, των αθλητικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης να διαφοροποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες πολιτικές τους και να αναγνωρίσουν ότι η επένδυση στον αθλητισμό επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ευημερία, στην υγεία και στην ανάπτυξη. Στο Φόρουμ τονίστηκε ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να αποτελεί μια οριζόντια πλατφόρμα για ανάπτυξη στην οποία θα πρέπει να εμπλέκονται όλοι οι σχετιζόμενοι τομείς και φορείς μέσω κοινών στρατηγικών και δια-τομεακών συνεργιών. Επιπλέον, μέσω του αθλητισμού θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι επένδυσης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που έχει η διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων ακόμα ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Φόρουμ. Τονίστηκε ότι πέραν των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων θα πρέπει να λαμβάνονται εκ των προτέρων αποφάσεις, πολιτικές και μέσα τα όποια θα διασφαλίζουν ότι μετά το τέλος της αθλητικής διοργάνωσης θα κληροδοτούνται στην κοινωνία μόνιμα, μακροπρόθεσμα οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο που απορρέουν είτε από την ίδια τη διοργάνωση είτε από τις προωθητικές ενέργειες που την περιβάλλουν. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΑ: Σε παρέμβαση της η Πρόεδρος του ΚΟΑ Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα χαιρέτησε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο θέμα στην ατζέντα του Φόρουμ και επεσήμανε ότι θα πρέπει να αξιολογείται η συνεισφορά του ανθρώπινου κεφαλαίου στη διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά και να λαμβάνονται μέτρα για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και μετά το τέλος της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Αθλητικό Φόρουμ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πλαίσιο υλοποίησης και χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Εβδομάδας η οποία θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2015. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ διάφοροι ευρωπαϊκοί μη-κυβερνητικοί αθλητικοί οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή με τον Πρόεδρο της Patrick Hickey, τον ISCA, οι Ειδικοί Ολυμπιακοί, η ΟΥΕΦΑ, η TAFISA, Ο ENGSO, κ.α., συνυπέγραψαν μαζί με τον Επίτροπο Αθλητισμού κ. Tibor Navracsics επιστολή υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Στη συνάντηση των Ευρωπαίων Διευθυντών Αθλητισμού που ακολούθησε μετά το Αθλητικό Φόρουμ και στην οποία συμμετείχε και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ κ. Φίλιππος Σοφοκλέους, έγινε αναφορά για τη συμβολή των σωματείων που αναπτύσσουν διάφορα αθλήματα στην αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στον αθλητισμό αναψυχής και στον αθλητισμό βάσης αλλά και στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών διάκρισης ενώ ενισχύουν την κοινωνική συμπερίληψη και ενσωμάτωση. Όσον αφορά στη βία εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου τονίστηκε η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων μείωσης ή/και εξάλειψης αυτών των φαινομένων επενδύοντας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού αλλά και αξιοποιώντας της υφιστάμενες καλές πρακτικές που έχουν εφαρμόσει διάφορα Kράτη. Στις φωτογραφίες η Πρόεδρος του ΚΟΑ Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα, μαζί με τη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού της Ελλάδας Κυριακή Γιαννακίδου, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ Φίλιππο Σοφοκλέους και τη Λειτουργό του Οργανισμού για Ευρωπαικά Θέματα Ιωάννα Παρασκευοπούλου