Ανανέωση Εγγραφής στο Μητρώο Επιτηρητών Σταδίων

10/05/2022

Η Επιτροπή Επιτηρητών Σταδίων η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τους Περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Επιτηρητές) Κανονισμούς του 2012, ενημερώνει ότι τα δελτία Επιτηρητών Σταδίων λήγουν στις 31/05/2022.

Ενόψει των πιο πάνω, η Επιτροπή πληροφορεί ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις από τους υφιστάμενους Επιτηρητές των οποίων το δελτίο τους λήγει στις 31/05/2022 και επιθυμούν να προχωρούν σε ανανέωση της εγγραφής τους στο Μητρώο Επιτηρητών Σταδίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από τα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στο www.cyprussports.org Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με την απόδειξη πληρωμής, ως περιγράφεται στην αίτηση, θα πρέπει να παραδοθούν στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου), ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου στην Επιτροπή Επιτηρητών Σταδίων, Ταχ. Θυρίδα 24804, Έγκωμη, 1304 Λ/σία, με συστημένη επιστολή και/η στην ηλεκτρονική διεύθυνση stewards@sportskoa.org.cy, όχι αργότερα από την 6η Μαΐου 2022. Περαιτέρω οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται ότι η εκπαίδευση για την ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο θα διεξαχθεί τέλος Μαΐου και θα ενημερωθούν σχετικά. ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ