ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

02/04/2024

Μετά από την ενημέρωση που έτυχε ο Οργανισμός από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού σχετικά με τις έρευνες που αφορούν σε αθλητικές ομοσπονδίες ο ΚΟΑ αποφάσισε όπως παγοποιήσει τη χρηματοδότηση των υπό διερεύνηση αθλητικών ομοσπονδιών και παραχωρεί υπό όρους μόνον την επιχορήγηση που αφορά σε αθλητές και μισθοδοσία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.