Ανακοίνωση ΚΟΑ

18/06/2020


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διευκρινίζει ότι, με το διάταγμα (ΚΔΠ254/2020) ημερομηνίας 05/06/2020 επετράπη η επαναλειτουργία των γυμναστηρίων από τις 13 Ιουνίου 2020 σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο «Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπευθύνους Γυμναστηρίων» και προτρέπει τους υπεύθυνους Γυμναστηρίων και το κοινό όπως εφαρμόζουν πιστά τα μέτρα προστασίας. Επιπλέον υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες εκγύμνασης παρέχονται από τους κατά νόμο εγκεκριμένους γυμναστές.