ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΑ

12/04/2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με απόφασή του ημερ. 14 Μαρτίου 2023, ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 1993, με την οποία είχε εγκρίνει την εγγραφή του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου στο Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ. Ταυτόχρονα αποφάσισε και διέγραψε τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου από το Αθλητικό Μητρώο του Οργανισμού. Πληροφορούμε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ήδη ενημερωθεί.