ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΑ

07/11/2014

Σχετικά με τα δημοσιεύματα για το Κλειστό Γυμναστήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία», ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, διευκρινίζει ότι η απόφαση για την χωρητικότητα αφορά το εκδοθέν πιστοποιητικό καταλληλότητας βάσει του Νόμου Καταπολέμησης της Βίας και η οποία εκδόθηκε ως αποτέλεσμα της υποχρέωσης που προκύπτει από τον Νόμο, όπως στα Κλειστά Γήπεδα πέραν των 2000 φιλάθλων απαιτείται εγκατάσταση συστήματος CCTV. Διευκρινίζεται επίσης, ότι η αναφορά περί δήθεν απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης είναι ανακριβής και δεν υπήρξε ποτέ. Ο ΚΟΑ βρίσκεται σε διαδικασίες τοποθέτησης των CCTV ούτως ώστε να δύνανται τα στάδια να φιλοξενούν φιλάθλους πέραν των 2000. Παράλληλα και μέχρι της τοποθέτησης ο ΚΟΑ θα ζητήσει παράταση του χρόνου για εγκατάσταση από την νεοσυσταθείσα Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων.