Ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπευθύνους γυμναστηρίων, ημερομηνίας 06/06/2020

09/06/2020

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μέσω του διατάγματος (ΚΔΠ 254/2020), ημερομηνίας 05/06/2020, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, διευκρινίζει ότι από τις 06.00 π.μ. της 13ης Ιουνίου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των γυμναστηρίων, σύμφωνα με τα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπευθύνους γυμναστηρίων (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg42.pdf), ημερομηνίας 06/06/2020.

Τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά. Τονίζεται ότι, παράβαση των όρων των διαταγμάτων και των σχετικών πρωτοκόλλων συνιστά ποινικό αδίκημα και η αστυνομία θα επιλαμβάνεται των σχετικών καταγγελιών. Εν πάση περιπτώσει, ο έλεγχος από τον ΚΟΑ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τους νενομισμένους αστυνομικούς ελέγχους.