Ανακοίνωση ΚΟΑ (9 Ιουνίου 2021)

09/06/2021

Δεδομένων των μέτρων χαλάρωσης που αφορούν στον αθλητισμό, σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερ.28/5/2021 (ΚΔΠ 230/2021) και το σχετικό Πρωτόκολλο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας, ο ΚΟΑ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στο αθλούμενο κοινό ότι οι προϋποθέσεις για την παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών γυμναστικής στις Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής διασφαλίζονται με την εφαρμογή των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών, τη σχετική Άδεια Λειτουργίας που εκδίδεται από τον ΚΟΑ και την παροχή των υπηρεσιών γυμναστικής από τους κατά νόμο εγκεκριμένους γυμναστές.

Οι Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής που εξασφαλίζουν Άδεια Λειτουργίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://cyprussports.org/gr/ στο πεδίο «Έλεγχος Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής».