Ανακοίνωση ΚΟΑ

18/02/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, σε έκτακτη συνεδρία του σήμερα, 18 Φεβρουαρίου 2019, μετά από επιστολή της ΚΟΠ ημερ. 15 Φεβρουαρίου 2019, αφού εξέτασε εξ υπαρχής το ζήτημα του Δελτίου Υγείας του ποδοσφαιριστή της Ανόρθωσις Αμμοχώστου Francis Uzoho, και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ενώπιόν του στοιχεία, αποφάσισε όπως ανακαλέσει την προηγούμενη απόφασή του ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2019 αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ακολούθως όπως ανακαλέσει την πράξη έκδοσης του Δελτίου Υγείας του εν λόγω ποδοσφαιριστή, από τον ΚΟΑ ημερ. 1ης Φεβρουαρίου 2019, ως ανύπαρκτη και ουδέποτε γενόμενη. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού θεωρεί ότι, ανεξάρτητα από τη σημερινή απόφασή του, η απόφαση σε σχέση με την ένσταση του Απόλλωνα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του αθλητικού δικαστή.