Ανακοίνωση ΚΟΑ

11/05/2015

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν τον ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για το ταμείο Συντάξεων που αναφέρεται σε παλαιότερη περίοδο (2006-2012), ο δικός μας ρόλος ως Διοικητικό Συμβούλιο που ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2014, ήταν η προώθηση των θεμάτων αυτών στις αρμόδιες αρχές, κάτι που έγκαιρα ήδη κάναμε. Θέματα που τυγχάνουν διερεύνησης και χειρισμού από αρμόδιες αρχές, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να υπεισέλθουμε στην ουσία συζήτησης τους.