Ανακοίνωση ΚΟΑ

17/10/2014

Σε σχέση με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μετά την συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής που ασχολήθηκε με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον ΚΟΑ για το έτος 2013, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εκφράζει την μεγάλη του λύπη, γιατί ζητήματα τόσο σοβαρά σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία για το τόπο γενικά και τον αθλητισμό ειδικότερα, αξιοποιούνται επικοινωνιακά, χωρίς ακόμα να δοθούν οι απαντήσεις του Οργανισμού επί των ερωτημάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ, χωρίς να υπεισέρχεται σ’ αυτή την διελκυστίνδα, δηλώνει ότι θα καταθέσει πλήρως και περιεκτικά όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου ως οφείλει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ θέλει να ξεκαθαρίσει και να επαναλάβει ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη, όλες τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τα συμπεράσματα της, με μοναδικό σκοπό και στόχο να πετύχει την ελαχιστοποίηση των όποιων παρατηρήσεων, μέσα στα απόλυτα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και διαφάνειας. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 17 Οκτωβρίου 2014