Ανακοίνωση ΚΟΑ 09/09/2020

09/09/2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Δικαστήριο με σημερινή απόφαση του (9/9/2020) στην προσφυγή με αριθμό 603/2018 ακύρωσε την απόφαση του ΚΟΑ ημερομηνίας 15.03.2018, για διορισμό της Δρ. Μαίρης Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη στη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού από 16.04.2018, καθ’ ότι μεταξύ άλλων έκρινε ανεπαρκή την δοθείσα στα πρακτικά της απόφασης του διορίζοντος οργάνου, αιτιολογία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ συμμορφούμενο με την ακυρωτική αυτή απόφαση θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για επανεξέταση του θέματος το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα πάντα με τις διαπιστώσεις του Σεβαστού Δικαστηρίου στην πιο πάνω απόφαση.