Ανακοίνωση ΚΟΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

09/10/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού συμμορφούμενο με την ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερ. 09.09.2020 στην Προσφυγή με Αρ. 603/2018 σε ειδική συνεδρία του ημερ. 22 Σεπτεμβρίου 2020 επανεξέτασε το θέμα της πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή ΚΟΑ και αποφάσισε τον επαναδιορισμό διά συμβολαίου στη θέση του Γενικού Διευθυντή ΚΟΑ της κας. Μαίρης Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη αναδρομικά από τις 16 Απριλίου 2018.

Ο πιο πάνω διορισμός επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 7 Οκτωβρίου 2020.