Ανακοίνωση ΚΟΑ 05-06-2020

05/06/2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι όσοι έχουν λάβει επιστολή με τελική ημερομηνία 9 Ιουνίου 2020 για υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων, τα οποία αφορούν στα Σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στο Αθλητικό Μητρώο ΚΟΑ, η ημερομηνία αυτή παρατείνεται μέχρι τις 9 Ιουλίου 2020.