Ανακοίνωση ΚΟΑ σχετικά με τη διαχείριση του νέου γηπέδου Λεμεσού

06/09/2022

Αναφορικά με την ανάρτηση σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού αντιπαρερχόμενος το γνωστό, πλέον, ύφος το οποίο ο συγκεκριμένος βουλευτής έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει στην εν λόγω ανάρτησή του, ανακοινώνει και διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Ουδεμία συμφωνία διαχείρισης με την εταιρεία ΑΑΑ έχει συναφθεί από τον ΚΟΑ για το Νέο Γήπεδο Λεμεσού. 2. Σε συμφωνία Λύσης Σύμβασης Υπομίσθωσης μεταξύ ΚΟΑ και των τριών Σωματείων AEΛ, ΑΠΟΛΛΩΝΑ και ΑΡΗ, ημερομηνίας 4/7/2018, αναφέρεται ότι η αντιπαροχή της συμφωνίας αυτής θα καταβληθεί μέσω της παραχώρησης ενοικίασης/διαχείρισης του Νέου Γηπέδου Λεμεσού στα Σωματεία. 3. Μέχρι σήμερα ουδεμία τέτοια συμφωνία έχει υπογραφεί μεταξύ ΚΟΑ και Σωματείων, με τα οποία ο Οργανισμός διατηρεί άριστη συνεργασία. 4. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε στενή συνεργασία τόσο με την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας όσο και την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, αφού οι διαδικασίες παραχώρησης του γηπέδου Λεμεσού στις οποίες θα προχωρήσει ο Οργανισμός, θα καθοριστούν με βάση τον Νόμο και τις κείμενες νομοθεσίες. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, 6 Σεπτεμβρίου 2022