Ανακοίνωση ΚΟΑ προς τους αθλητικούς οργανισμούς για υποβολή αίτησης στο υπουργείο Εργασίας για βοήθεια

10/04/2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ενημερώνει ότι μετά από συνεννόηση με τους Υπουργούς Παιδείας και Εργασίας, οι αθλητικοί οργανισμοί που διαθέτουν προσωπικό και καταβάλλουν κοινωνικές ασφαλίσεις, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο υπουργείο Εργασίας για βοήθεια από το Κρατικό σχέδιο στήριξης. Νοείται ότι οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν ταυτόχρονα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την καταβολή των κοινωνικών ασφαλίσεων.