Ανακοίνωση ΚΟΑ – Ιδιωτικές σχολές γυμναστικής

01/01/2021

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2021 τίθενται σε ισχύ τα πιο κάτω νέα έντυπα αιτήσεων:

1. Αίτηση για Κατάταξη στο Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας. 2. Αίτηση για Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής. 3. Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών του ΚΟΑ. Τα νέα έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.cyprussports.org στο Πεδίο Έλεγχος Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής – Έντυπα και θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση. Σημειώνεται ότι από σήμερα ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές Αιτήσεις που υποβάλλονται με τα παλιά έντυπα αιτήσεων.