Ανακοίνωση ΚΟΑ για τη σκοποβολή

17/11/2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, ο οποίος παρευρέθη διά εκπροσώπου του στη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Σκοπευτών Ολυμπιακού Τραπ & Παρατράπ σήμερα Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, επιθυμεί για χάρη της σωστής πληροφόρησης του φίλαθλου κοινού να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Είναι γνωστό ότι οι σκοπευτές του τραπ και παρατράπ ανήκουν σε σκοπευτικές οργανώσεις/ομίλους που έχουν εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας. Ο ΚΟΑ ουδέποτε παρενέβη άμεσα ή έμμεσα, σε διοικητικές διαδικασίες Ομοσπονδιών και ουδέποτε προσπάθησε να χειραγωγήσει αποτέλεσμα εκλογών. Σέβεται δε απόλυτα τις αποφάσεις των δημοκρατικών διαδικασιών των Ομοσπονδιών, με οποιαδήποτε πλειοψηφία αυτές ληφθούν. Ο Οργανισμός τονίζει ξεκάθαρα ότι ΔΕΝ επιχορηγεί δραστηριότητες σε άλλα αθλήματα της Ομοσπονδίας, πέραν των Ολυμπιακών αθλημάτων. Ο ΚΟΑ διενεργεί τακτικούς οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους σε όλες τις Ομοσπονδίες και όπου κρίνει ότι βρίσκονται εκτός πλαισίων και κανονισμών του Οργανισμού λαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες, όπως αποκοπές χορηγιών και ανάληψη ακόμη της οικονομικής διαχείρισης του αθλήματος. Τονίζει δε ότι αυτοί οι έλεγχοι γίνονται από το αρμόδιο τμήμα του Οργανισμού, αλλά και εξωτερικούς λογιστικούς οίκους. Ταυτόχρονα ο ΚΟΑ λειτουργεί ειδικούς Σχεδιασμούς, οι οποίοι καλύπτουν αθλητές υψηλού επιπέδου αλλά και ταλέντων, στηρίζοντας τους τόσο οικονομικά όσο και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρειαστεί. Θα θέλαμε επίσης να ενημερώσουμε ότι πέραν των ελέγχων που διενεργούμε, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής Δεοντολογίας και ανάλογα μ’ αυτά, ο Οργανισμός θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. Ο ΚΟΑ στήριζε και θα συνεχίσει να στηρίζει τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές, ανεξαρτήτως προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά καιρούς στις διοικήσεις διαφόρων Ομοσπονδιών. Τέλος, τονίζουμε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ουδέποτε σφύριζε ή σφυρίζει αδιάφορα στα προβλήματα που παρουσιάζονται μπροστά του, αλλά έχει και τη θέληση και την εξουσία και την αποφασιστικότητα να τα αντιμετωπίσει. Αυτό το έχει αποδείξει.