Ανακοίνωση ΚΟΑ για την ευθύνη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων

15/12/2021

Με βάση το Διάταγμα 45, (ΚΔΠ 515/2021) το οποίο τίθεται σε εφαρμογή σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2021, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) σημειώνει ότι με βάση το άρθρο 35(ζ) την ευθύνη τήρησης των κανονισμών που προνοούνται από το Διάταγμα, καθώς και τα ανάλογα κατά περίπτωση υγειονομικά πρωτόκολλα ή/και κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από τις εκάστοτε αρχές, σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του ΚΟΑ, τις οποίες αυτός παραχωρεί για χρήση σε αθλητικό οργανισμό/φορέα/ομοσπονδία, την φέρει ο κάθε αθλητικός οργανισμός/φορέας/ομοσπονδία για το διάστημα της χρήσης της εγκατάστασης.

Συγκεκριμένα, την ευθύνη τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών κατά τη διάρκεια χρήσης του χώρου και τον έλεγχο των safe pass για την είσοδο στο χώρο έχει ο χρήστης του κάθε χώρου. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 15 Δεκεμβρίου 2021