Ανακοίνωση ΚΟΑ για την έκδοση Δελτίων Υγείας Αθλητών

31/12/2021

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι το Τμήμα Έκδοσης Δελτίων Υγείας Αθλητών την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη 3 & 4 Ιανουαρίου 2022, θα είναι ανοικτό μεταξύ των ωρών 13.00 – 14.00 για την αξιολόγηση των αιτήσεων σωματείων για έκδοση των δελτίων αθλητών τους.

Ο ΚΟΑ προέβη στην απόφαση αυτή για να διευκολύνει τα σωματεία για άμεση έκδοση δελτίων στους αθλητές τους που πιθανόν να εγγράψουν στο δυναμικό τους (1 & 2 Ιανουαρίου 2022) για τη νέα μεταγραφική περίοδο.