Ανακοίνωση ΚΟΑ για παράταση της ισχύος της κάρτας φιλάθλου

28/09/2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι η ισχύς της υφιστάμενης κάρτας φιλάθλου παρατείνεται αυτόματα και χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε ενέργεια από τους κατόχους της, για έξι (6) ακόμα μήνες και μέχρι το τέλος Μαρτίου 2024, έτσι ώστε να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος στο φίλαθλο κοινό να προβεί σε ανανέωση της πριν τη λήξη της.

Το νέο σύστημα ανανέωσης/έκδοσης κάρτας φιλάθλου, αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες και οι λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από τον Οργανισμό. Σημειώνεται ότι με την έκδοση της νέας κάρτας φιλάθλου, η ισχύς της προηγούμενης κάρτας θα τερματίζεται αυτόματα.