Ανακοίνωση ΚΟΑ για παράταση της ισχύος της κάρτας φιλάθλου

29/03/2024

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι η ισχύς της υφιστάμενης κάρτας φιλάθλου παρατείνεται αυτόματα και χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε ενέργεια από τους κατόχους της, μέχρι την ολοκλήρωση του νέου συστήματος ανανέωσης/έκδοσης κάρτας φιλάθλου, το οποίο αναμένεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο Οργανισμός θα ανακοινώσει σε μεταγενέστερο στάδιο λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία λήξης της ισχύος της κάρτας καθώς και με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Σημειώνεται ότι με την έκδοση της νέας κάρτας φιλάθλου, η ισχύς της προηγούμενης κάρτας θα τερματίζεται αυτόματα. Λευκωσία 29 Μαρτίου 2024