Ανακοίνωση ΚΟΑ για κάρτα φιλάθλου

20/07/2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ενημερώνει τους κατόχους κάρτας φιλάθλου, ότι η υφιστάμενη κάρτα φιλάθλου ισχύει μέχρι τις 24 Ιουλίου 2023, γεγονός το οποίο ο Οργανισμός ενημέρωσε το κοινό τον Σεπτέμβριο του 2019.

Επισημαίνεται ότι η παράταση της ισχύος της υφιστάμενης κάρτας δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους των κατόχων καρτών. Τονίζεται επίσης ότι η παράταση αυτή δεν προϋποθέτει κανένα επιπρόσθετο κόστος, ούτε και απαιτείται η παρουσίαση της κάρτας για αλλαγή της ημερομηνίας λήξης.