Ανακοίνωση ΑΣΥΑ για γιατρούς

14/08/2014

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ζητά δηλώσεις ενδιαφέροντος από Ιατρούς, για την παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή καρδιογραφημάτων αθλητών, με σκοπό την έκδοση Δελτίου Υγείας ΚΟΑ. Ο χώρος διεξαγωγής των καρδιογραφημάτων ορίζεται η ειδικά διαμορφωμένη και πλήρως εξοπλισμένη Ιατρική Μονάδα του ΑΣΥΑ η οποία στεγάζεται σε ένα εκ των Ιδιόκτητων Εγκαταστάσεων του ΚΟΑ (Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου ή Λευκόθεο Στάδιο), στη Λευκωσία.

Το ωράριο εργασίας θα είναι από τις 15:00 μέχρι 19:00 κάθε Τετάρτη και οι ώρες και οι μέρες θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος του ΑΣΥΑ (κατά τους μήνες αιχμής [Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος] η υπηρεσία παροχής καρδιογραφημάτων ενδέχεται να παρέχεται δύο φορές την εβδομάδα για την εξυπηρέτηση περισσότερων αθλητών) . Η μισθοδοσία θα είναι €13,00 ανά ώρα, και θα καταβάλλεται στο τέλος του κάθε μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν γραπτώς στον Οργανισμό, Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Τ.Κ. 24804 ή στο φαξ: 22358222, επισυνάπτοντας σύντομο βιογραφικό σημείωμα και διαπιστεύσεις, μέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Εξάλλου ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ζητά δηλώσεις ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών από Ιατρούς με ειδικότητα την Παθολογία ή την Γενική Ιατρική, με σκοπό την αξιολόγηση Δελτίων Υγείας των αθλητών. Ο ΚΟΑ θα συνεργαστεί με τέσσερις Παθολόγους/Γενικούς Ιατρούς για την δημιουργία τεσσάρων ομάδων αξιολόγησης (η κάθε ομάδα αποτελείται από ένα ειδικό καρδιολόγο, και ένα ειδικό Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό). Ο ΚΟΑ θα αναθέτει στο ΓΙΑΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ την αξιολόγηση δελτίων υγείας, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των δελτίων που υποβάλλονται στον Οργανισμό. Ο ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑΤΡΟΣ είναι υπεύθυνος για όλες τις αξιολογήσεις των δελτίων υγείας. Νοείται ότι οι ομάδες αξιολόγησης ορίζονται εκ περιτροπής από το ΑΣΥΑ. Οι ημέρες της αξιολόγησης θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των αθλημάτων και ύστερα από συνεννόηση με τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Η αμοιβή για την αξιολόγηση θα είναι € 2,000 το χρόνο και θα καταβληθεί σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις των € 500 εκάστη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν γραπτώς (με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα, διπλώματα, ειδικότητες και διαπιστεύσεις) στον Οργανισμό, Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Ταχ.Θυρ. 24804,1304 Λευκωσία ή στο φαξ: 22358222 / 22897123, μέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014. Σημειώνεται ότι η εμπειρία και ανάμειξη στην Αθλητιατρική και στον αθλητισμό γενικότερα θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λευκωσία, 14 Αυγούστου 2014