Αναβάθμιση προσφερόμενων Υπηρεσιών Γραφείου Δελτίων Υγείας ΚΟΑ

30/07/2014

Ο ΚΟΑ ανακοινώνει ότι στα πλαίσια αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του Γραφείου Δελτίων Υγείας ΚΟΑ έχει προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

Γραφείο Παραλαβής - Παράδοσης Δελτίων Υγείας Το εν λόγω γραφείο έχει δημιουργηθεί με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για απόκτηση Δελτίου Υγείας μέσα από τον έλεγχο των εισερχόμενων αιτήσεων, και την έκδοση απόδειξης παραλαβής αιτήσεων. Επίσης, η κάθε αίτηση θα λαμβάνει αυτόματα από το σύστημα μηχανογράφησης αύξον «Αριθμό Αίτησης», για έλεγχο της τήρησης προτεραιότητας. Ηλεκτρονικό Πεδίο Αναζήτησης Κατάστασης (status) ενός Δελτίου Υγείας Το ηλεκτρονικό πεδίο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ / Status of Health Certificate», έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΥΑ www.cyprussports.org/asya και δημιουργήθηκε με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του Οργανισμού, αφού με την εισαγωγή του Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας και της Ημερομηνίας Γέννησης, κάποιος μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με την ημερομηνία έκδοσης και λήξης του Δελτίου Υγείας του, καθώς και για την ημερομηνία στην οποία αναμένεται να αξιολογηθεί η αίτηση του, νοουμένου ότι έχει καταχωρηθεί στο λογισμικό μηχανογράφησης. Αυτόματο σύστημα διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων Τα τηλέφωνα του γραφείου των Δελτίων Υγείας (22897120 και 22897121) έχουν αναβαθμιστεί με αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων, όπου οι πελάτες του Οργανισμού μπορούν να εξυπηρετηθούν με ηχογραφημένα μηνύματα για τα διάφορα θέματα που αφορούν τα Δελτία Υγείας, όπως επίσης και να μιλήσουν με τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης του γραφείου. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δ.Υ. Στα πλαίσια κάλυψης των λειτουργικών εξόδων του γραφείου των Δελτίων Υγείας και της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του γραφείου, ο ΚΟΑ αποφάσισε να ισχύσουν τα ακόλουθα «Τέλη Υπηρεσιών»: Έκδοση Δελτίου Υγείας € 5 Έκδοση Δελτίου Υγείας ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ € 30 (Έκδοση εντός της ίδιας εβδομάδας) Επανεκτύπωση Δελτίου Υγείας (το οποίο βρίσκεται σε ισχύ) € 3 Τα πιο πάνω Τέλη Υπηρεσιών τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τους κανονισμούς και τις λεπτομέρειες έκδοσης του Δελτίου Υγείας, στην ιστοσελίδα του ΑΣΥΑ www.cyprussports.org/asya