Αλλαγές αναφορικά με τα μέτρα που αφορούν στην άθληση από 17η Μαΐου 2021

14/05/2021


Σε συνέχεια των σημερινών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει τις πιο κάτω αλλαγές αναφορικά με τα μέτρα που αφορούν στην άθληση, οι οποίες θα ισχύουν από την 17η Μαΐου 2021. Αναφορικά με την άθληση/προπόνηση που διεξάγεται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις (γυμναστήρια, σχολές χορού, γυμναστικής, πολεμικών τεχνών και άλλων αθλημάτων) διευκρινίζεται ότι αυτή επιτρέπεται με ταυτόχρονη παρουσία αριθμού ατόμων με βάση τα τετραγωνικά και συγκεκριμένα, ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι επιτρέπεται αποκλειστικά ατομική προπόνηση και όχι διενέργεια ομαδικών προγραμμάτων επαφής, με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών (ντους, κοινός χώρος, πάγκοι) απαγορεύεται. Σχετικά με την άθληση/προπόνηση ομαδικών αθλημάτων σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις (εξαιρουμένων των προπονήσεων και αγώνων Α, Β και Γ κατηγορίας τα οποία ρυθμίζονται από σχετική πρόνοια του διατάγματος), επιτρέπεται με βάση τα τετραγωνικά - 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά - αλλά όχι πέραν των 20 ατόμων φυσική παρουσία ανά αίθουσα προπόνησης. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι επιτρέπεται αποκλειστικά ατομική προπόνηση, με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass. Σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις futsal, επιτρέπεται η ομαδική προπόνηση / παιχνίδι, νοουμένου ότι οι αθλούμενοι δεν υπερβαίνουν τα 10 άτομα ανά εγκατάσταση και με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass. Σημειώνεται ότι η προπόνηση/άθληση θα γίνεται χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και χωρίς την παροχή γαντιών και διακριτικών και με βάση πρωτόκολλο το οποίο έχει τύχει της έγκρισης του Υπουργείου Υγείας. Σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (Futsal/Μπάσκετ κλπ), όπου διεξάγονται προπονήσεις ακαδημιών ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται η ατομική προπόνηση αθλητών και αθλητριών χωρίς επαφή, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα 11 άτομα περιλαμβανομένου του προπονητή (10 +1). Σε μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου επιτρέπεται η ατομική προπόνηση αθλητών και αθλητριών που δεν υπερβαίνουν τα έξι (6) πρόσωπα ανά ομάδα, περιλαμβανομένου και του προπονητή, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός προσώπων ανά αθλητική εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τα είκοσι τέσσερα (24) πρόσωπα. Για τις υπαίθριες αλλά και κλειστές αγωνιστικές κολυμβητικές δεξαμενές μήκους 50μ ή 25μ και δεδομένου ότι σε αυτές υπάρχουν αγωνιστικές διαδρομές, επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία τεσσάρων (4) ατόμων ανά διαδρομή και μέχρι δύο (2) προπονητών ανά κολυμβητική δεξαμενή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αγωνιστικές διαδρομές στην κολυμβητική δεξαμενή, αλλά και σε δεξαμενές μικρότερων διαστάσεων, επιτρέπεται η ατομική προπόνηση με βάση τα τετραγωνικά και συγκεκριμένα 20 τετραγωνικά ανά άτομο. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται η προπόνηση Υδατοσφαίρισης (water polo) με μέγιστο αριθμό ατόμων ανά κολυμβητική δεξαμενή τα 20 άτομα με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass (τόσο σε ανοικτές όσο και κλειστές κολυμβητικές δεξαμενές). Τονίζεται ότι, τόσο στην προπόνηση σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε εξωτερικούς, επιβάλλεται η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους προπονητές/γυμναστές. Νοείται ότι, η μη χρήση μάσκας από τους προπονητές/γυμναστές επιτρέπεται στην περίπτωση που αυτοί προπονούνται/γυμνάζονται μαζί με τους αθλούμενους. Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι, για πρόσωπα 12 ετών και άνω τα οποία, είτε αθλούνται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε συμμετέχουν σε άθληση επαφής, είτε λαμβάνουν μέρος σε αθλητικές διοργανώσεις (αγώνες), απαιτείται η κατοχή Safe pass (είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης). Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις άθλησης (συμμετοχή σε ατομική άθληση σε ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις), για πρόσωπα 12 ετών και άνω, απαιτείται η κατοχή, είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 σε εβδομαδιαία βάση, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης.