Αιτήσεις για Επιτηρητές Σταδίων

15/10/2014

Η Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με τους περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Επιτηρητές) Κανονισμούς του 2012, ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιτηρητών σταδίων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν είτε από την ιστοσελίδα του ΚΟΑ: www.cyprussports.org (ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΑΔΙΩΝ), είτε από τα γραφεία του Οργανισμού . Η αίτηση αφού συμπληρωθεί πλήρως μπορεί να παραδοθεί είτε προσωπικά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη Επιτροπή Επιτηρητών στονΚυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Λευκωσία. Ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Επιτηρητών, Ταχυδρομική Θυρίδα 24804, Έγκωμη, 1304 Λευκωσία μέχρι τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, 2014. Αίτηση υποψηφιών για πρόσληψη ως επιτηρητές αγώνων Συνοδευτικό αίτησης με πληροφορίες