Αίτηση υποψηφίων για παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης επιτηρητών σταδίων

31/05/2022

Η Επιτροπή Επιτηρητών Σταδίων που συστάθηκε σύμφωνα με τους περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Επιτηρητές) Κανονισμούς του 2012, ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιτηρητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις καθώς και το συνοδευτικό έντυπο πληροφοριών από τα γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στο www.cyprussports.org.cy. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά καθώς και την απόδειξη πληρωμής €30,00, θα πρέπει να παραδοθούν στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου) και/η να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου στην Επιτροπή Επιτηρητών Σταδίων, Ταχ. Θυρίδα 24804, Έγκωμη, 1304 Λ/σία, με συστημένη επιστολή και/η στην ηλεκτρονική διεύθυνση stewards@sportskoa.org.cy , όχι αργότερα από την 8η Ιουνίου, 2022. Τα δε μαθήματα θα διεξαχθούν περί τα μέσα Ιουνίου 2022. ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ