Άξια η εκπροσώπηση του ΚΟΑ στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας Γυναίκα και Αθλητισμός

11/07/2014

Άξια ήταν η εκπροσώπηση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και κατ’ επέκταση της Κύπρου στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας Γυναίκα και Αθλητισμός, από την Πρόεδρο της Επιτροπής "Γυναίκα και Αθλητισμός" του ΚΟΑ, Δρ. Εβελίνα Γεωργιάδου. Η γενική θεματολογία του συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησαν πέραν των 800 συνέδρων, περιστράφηκε γύρω από την ανάγκη αλλαγής στη γενικότερη πολιτική, αλλά και στις ενέργειες για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στον αθλητισμό.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής "Γυναίκα και Αθλητισμός" του ΚΟΑ, Δρ Εβελίνα Γεωργιάδου, είχε σημαντική παρουσία στο Συνέδριο, εκπροσωπώντας τον ΚΟΑ. Προσκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν και το Συμβούλιο της Ευρώπης, υπό την ιδιότητα της ως μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των 2 Φύλων στον Αθλητισμό, να παρουσιάσει, μαζί με άλλα μέλη της εν λόγω Επιτροπής, το εισηγητικό έγγραφο με δράσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση, που έχει ετοιμάσει η Επιτροπή. Η Δρ Γεωργιάδου προκλήθηκε επίσης από την ENGSO (European Non Governmental Sport Organisation) και συμμετείχε ως panelist στην ειδική θεματική ενότητα που διοργάνωσε η ENGSO στο πλαίσιο του Συνεδρίου. Χαιρετισμούς στο συνέδριο απεύθυναν ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Thomas Bach, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, Sir Philip Craven, ηΕπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της ΕΕ, κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, η Υπουργός Πολιτισμού και Οικήσεως της Φινλανδίας, κυρία Pia Viitanen, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, κυρία Irina Bokova και πληθώρα προσωπικοτήτων από το διεθνές αθλητικό στερέωμα. Οι Ειδικές θεματικές ενότητες που συζητήθηκαν στο Συνέδριο ήσαν οι ακόλουθες: - 1: Φυσική δραστηριότητα, υγεία και ευημερία - 2: Αλλαγή στην πολιτική για τον αθλητισμό - 3: Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών μέσω της δημιουργικότητας και της καινοτομίας - 4: Ηγεσία και προπονητική - 5: Ο αθλητισμός ως ένα ασφαλές καταφύγιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα Οι εισηγήσεις που διατυπώθηκαν, είναι σημαντικές και οι αρμόδιοι Φορείς καλούνται να τις αξιοποιήσουν ανάλογα. Οι εισηγήσεις εστιάζονται ως εξής: 1. Συστηματική συλλογή δεδομένων και στατιστικών που αφορούν τη συμμετοχή σε όλο το φάσμα του αθλητισμού και που αναλύονται ανά φύλο από τις αθλητικές ομοσπονδίες, για την κατάρτιση των στατιστικών σχετικά με τις οποιεσδήποτε εξελίξεις και πρόοδο σε εθνικό επίπεδο. 2. Ενθάρρυνση για ενίσχυση της συνεργασίας του ΚΟΑ και των αθλητικών ομοσπονδιών με οργανώσεις και δίκτυα σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, σχετικά με συμπληρωματικές δράσεις και μέτρα, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών εργαλείων για την υποστήριξη της ανάπτυξης της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό. 3. Χρήση της Διακήρυξης του Μπράιτον + Ελσίνκι για καθοδήγηση ως προς μελλοντικές δράσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας για τις γυναίκες και κορίτσια. 4. Ανάληψη δράσης από αθλητικές οργανώσεις και τα κυβερνητικά όργανα για τη γενική προώθηση των θετικών, δια βίου επιπτώσεων της συμμετοχής των κοριτσιών και των γυναικών στον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα, για παράδειγμα, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και προγραμμάτων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στην καταπολέμηση των στερεοτύπων στον αθλητισμό. 5. Διασφάλιση ύπαρξης και εφαρμογής υφιστάμενου νομοθετικού ή ρυθμιστικού πλαισίου, πολιτικών και στρατηγικών σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού που να οδηγούν στην ισότητα των φύλων.