ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ


Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών είναι αναγνωρισμένος «Οργανισμός εκπαίδευσης ή συμπαράστασης προς τους τυφλούς», με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 71 (Παράρτημα IV) του Κανονισμού ΕΟΚ 918/83 της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η μόνη αντιπροσωπευτική οργάνωση των τυφλών στη χώρα μας, που πληροί τις σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και των Γενικών Σχολίων της αρμόδιας Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Οργάνωση είναι, επίσης, επίσημα αναγνωρισμένη ως εξουσιοδοτημένη οντότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 (Ν. 77(I)/2019) και παρέχει σε δικαιούχους εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες, σε μη κερδοσκοπική βάση ως μια από τις κύριες δραστηριότητές της και κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου στα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με οπτική αναπηρία.

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ
  pot@logos.cy.net
  22813383
  22495395
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ