ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1983

Μέλος Διεθνών Ομοσπονδιών

Μέλος Διεθνούς Ομοσπονδίας Σωματικής Διάπλασης

Κύριοι Σκοποί:

1. Προώθηση του αθλήματος της σωματικής διάπλασης.

2. Διοργάνωση αγώνων ως και πάσης φύσεως εκδηλώσεις είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα σωματεία ή οργανισμούς της Κύπρου και άλλων χωρών.

3. Διοργάνωση αγώνων είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους για την ανάδειξη πρωταθλητών σωματικής διάπλασης

4. Να διαθέτει και διατηρεί υποστατικά κατάλληλα για να χρησιμοποιούνται από τα μέλη της Ομοσπονδίας.

5. Να προβαίνει στην ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, η οποία δυνατό να συμπίπτει με ένα ή να είναι συντελεστικές προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Πρόεδρος: Πανίκος Αρχοντίδης
 • Γενικός Γραμματέας: Κωστάκης Κώστα
 • Ταμίας: Κύπρος Κορσάρης
 • Μέλος: Χρυσόστομος Γεωργίου
 • Μέλος: Θεόδωρος Αχιλλέως
 • Μέλος: Νίκος Σταύρου
 • Μέλος: Δημητράκης Χριστοδούλου

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Πανίκος Αρχοντίδης
  contact@archontides.com
  99497447
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ