ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 9
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951

Η ΟΑΚ ιδρύθηκε το 1951.

Είναι η επίσημη αθλητική Αρχή εκπροσωπούσα το άθλημα της αντισφαίρισης στην Κύπρο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντισφαίρισης.

Η ΟΑΚ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντισφαίρισης, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1984.

Οι κανονισμοί της είναι αρκετά εμπεριστατωμένοι και καλύπτουν το θέμα των εξουσιών, των δικαιωμάτων, της οντότητας της Αρχής, καθώς επίσης και των υποχρεώσεων και ευθυνών της αναφορικά με το άθλημα της αντισφαίρισης στην Κύπρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΚ απαρτίζουν δυο εκπρόσωποι έκαστου σωματείου, το οποίο απολαμβάνει της ιδιότητας του πλήρους μέλους (ιδρυτικού μέλους που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα) και ένα αιρετό μέλος που εκλέγεται από τα εταιρικά μέλη (μέλη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Οι σκοποί της ΟΑΚ είναι οι ακόλουθοι:

Να βεβαιώνεται ότι οι γενικοί όροι αναφορικά με την εγγραφή της Ομοσπονδίας τηρούνται,
Να βεβαιώνεται ότι όλες οι ρήτρες και οι κανονισμοί σχετικά με τις αποφάσεις είτε του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται,
Να επιβάλλει στα μέλη της, κυρώσεις ή άλλου είδους τιμωρίες, εάν τα εν λόγω μέλη δεν συμμορφώνονται με τις ρήτρες τους κανονισμούς που διέπουν τα πρωταθλήματα και αφορούν επίσης τον κώδικα δεοντολογίας ή γενικά το καλό όνομα του αθλήματος.
Να μελετά ενδεχόμενα παράπονα που υποβάλλονται από τους αντισφαιριστές, τους γονείς τους, τη Λειτουργική Επιτροπή ή άλλους τρίτους εμπλεκόμενους, σε σχέση με γεγονότα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια ενός πρωταθλήματος, το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της ΟΑΚ.
Να συγκροτεί Επιτροπές και να καθορίζει τις ρήτρες και τους κανονισμούς τους, να διορίζει πρόσωπα άλλα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργiα των εν λόγω Επιτροπών.

Εν κατακλείδι, να επιβάλλει την εφαρμογή των οδηγιών και των κανονισμών των Διεθνών Ενώσεων, στις οποίες η ΟΑΚ είναι ενταγμένη ως μέλος.

Το καταστατικό εμπεριέχει, κατά τρόπο εμπεριστατωμένο, όλες τις ρήτρες και τους κανονισμούς, κάνει και αναφορά στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Πρόεδρος: Δημήτρης Λεοντής (Ο.Α. Πάφου)
 • Αντιπρόεδρος: Ροδίων Παναγιώτου (Ο.Α. Αμμοχώστου)
 • Γενικός Γραμματέας: Παντελής Νέος
 • Ταμίας: Γιώργος Κούντας (Sporting)
 • Μέλος: Λευτέρης Τρίαρος (Ο.Α.Παραλιμνίου)
 • Μέλος: Παντελής Νέος (Ο.Α.Παραλιμνίου)
 • Μέλος: Παναγιώτης Στυλιανού (Ο.Α. Πάφου)
 • Μέλος: Χρίστης Λοττίδης (Masters Academy)
 • Μέλος: Αντώνης Χριστοδούλου (Masters Academy)
 • Μέλος: Χριστόδουλος Κυριακίδης (Premier Club)
 • Μέλος: Πανίκκος Ιωαννίδης (Premier Club)
 • Ιωάννα Δημητρίου (Ο.Α. Ελαιών)
 • Μέλος: Μαλβίνα Ζαχαριάδη (Ο.Α. Ελαιών)
 • Μέλος: Γιαννάκης Χρυσοχός (Όμιλος Ηροδότου)
 • Μέλος: Ευαγγελία Παναγίδη (Όμιλος Ηροδότου)
 • Μέλος: Άγγελος Κουντούρης (Field Club)
 • Μέλος: Ανδρέας Χατζηπαναγή (Field Club)
 • Μέλος: Αριστοτέλης Κωμοδρόμος (Ο.Α. Λάρνακας)
 • Μέλος: Κωνσταντίνος Καράκοντης (Ο.Α. Λάρνακας)
 • Μέλος: Φρίξος Τσακκιστός (Sporting)
 • Μέλος: Νικόλας Ιορδάνους (Ο.Α. Αμμοχώστου)

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
  info@tennis.com.cy
  22449860
  22668016
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ