ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1995

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου είναι ο μόνος αρμόδιος και αναγνωρισμένος φορέας, για το άθλημα του Τριάθλου (Παρατριάθλου) σε όλες του τις μορφές και κατηγορίες τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία, ΚΟΑ, ΚΟΕ, ΚΕΠΕ και άλλες αρχές της Δημοκρατίας.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου είναι μέλος της Διεθνής Ένωσης Τριάθλου (ITU), και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τριάθλου (ETU).

H Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας Διεθνής Ένωσης Τριάθλου (ITU), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τριάθλου (ETU) και της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).

Το Τρίαθλο αποτελείται  από τα τρία αγωνίσματα, κολύμβησης, τρεξίματος και ποδηλασίας, τα οποία γίνονται σε διαδοχική σειρά χωρίς διακοπή. Συμπεριλαμβάνει όλα τα συναφή σύνθετα αθλήματα και αποστάσεις όπως Δύαθλο (Duathlon), Aquathlon, Quadrathlon, Winter Triathlon, Winter Duathlon, Winter Aquathlon, Cross Triathlon, Cross Duathlon, Cross Aquathlon, Off Road Triathlon, Off Road Duathlon, Swim & Run, Aquabike και άλλα.

Σκοποί της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου είναι η oργάνωση, διοίκηση, διεύθυνση, διάδοση, εξύψωση και ανάπτυξη του αθλήματος του Τριάθλου και του Παρατριάθλου σε ερασιτεχνικό ή/και επαγγελματικό επίπεδο στην Κύπρο ως σύνολο και σ’ όλες τις ηλικίες ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική τάξη, θρησκεία ή εθνικότητα, σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος.

 

Μέλος Διεθνών Ομοσπονδιών
Μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τριάθλου
Μέλος στη Διεθνή Ένωση Τριάθλου

Αριθμός Μελών της Ομοσπονδίας
5 Μέλη

Κύριοι Σκοποί της Ομοσπονδίας

1. Η συνεργασία με τα μέλη της και η επικοινωνία με αυτά, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος του Τριάθλου σε οποιαδήποτε μορφή του.

2. Η οργάνωση και τέλεση αγώνων πρωταθλήματος όλων των κατηγοριών μεταξύ των Σωματείων που περιλαμβάνονται στη δύναμη της, με βάση τις προκηρύξεις της.

3. Η οργάνωση και τέλεση των αγώνων Τριάθλου, Διάθλου, κολύμβησης, ποδηλασίας, δρόμου ανοικτής συμμετοχής με στόχο τη διάδοση του αθλήματος.

4. Η κατάρτιση Εθνικών Ομάδων Τριάθλου των διαφόρων κατηγοριών.

5. Η συμμετοχή σε διεθνείς και άλλους αγώνες Τριάθλου.

6. Η ηθική και υλική ενίσχυση των σωματείων -μελών της και άλλων φορέων για την προαγωγή του επιδιωκομένου σκοπού.

7. Οι ενέργειες και παραστάσεις της στην εποπτεύουσα Αθλητική Αρχή όσον αφορά τη δημιουργία συγχρόνων αγωνιστικών χώρων.

8. Η συνεργασία με το κράτος και τους αρμόδιους φορείς του, για την εισαγωγή και καλλιέργεια του αθλήματος στα σχολεία και στο ευρύ κοινό.

9. Η συνεργασία με τους προπονητές, διαιτητές, κριτές και λοιπούς παράγοντες του αθλήματος και των άλλων αθλημάτων.

10. Η έκδοση εντύπων, περιοδικών για τη διάδοση του επιδιωκομένου σκοπού.

11. Η οργάνωση διαλέξεων και ομιλιών που αφορούν το άθλημα και την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος.

12. Η έκδοση ενημερωτικών εντύπων και οδηγιών συναφών με το αγώνισμα του Τριάθλου.

13. Η διοργάνωση σεμιναρίων προπονητών και κριτών του αθλήματος στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

14. Η εγγραφή της Κ.Ο. Τριάθλου στη Διεθνή Ομοσπονδία.

15. Η δημιουργία αρμονικών σχέσεων με ξένες ομοειδείς ομοσπονδίες.

16. Η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας οποιασδήποτε φύσης.

17. Η συμπαράσταση στην οργάνωση τριαθλητικών ομίλων που θα στοχεύουν στην καλλιέργεια και διάδοση του αθλήματος.

18. Οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την πρόοδο και προκοπή του αθλήματος.

19. Η εισαγωγή και διάθεση υλικού ανταλλακτικών και λοιπών χρειωδών που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια του αθλήματος.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Πρόεδρος: Γεωργίου Θεοφάνης, 99748901, fanisgeorgiou1969@gmail.com
 • Αντιπρόεδρος: Αβρααμίδου Ντένη (Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου), 99639565, deny_avraamidou@hotmail.com
 • Γενικός Γραμματέας: Ηρακλέους Ηρακλής, 99609031, secretary@cytrifed.org
 • Ταμίας: Κωνσταντίνου Κωστάκης, 99417055, c.costakis@cytanet.com.cy
 • Έφορος Αθλημάτων: Καδής Δημήτριος, 99424767, kdaquapura@gmail.com

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου
  info@cytrifed.org
  22449500
  22449501
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ