ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΡΑΓΚΜΠΥ


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 2006

Μέλος Διεθνών Ομοσπονδιών:

Πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ράγκμπυ FIRA AER (2008)

Αριθμός Μελών της Ομοσπονδίας

Ανδρών Α’ Κατηγορία : 3

Κύριοι Σκοποί της Ομοσπονδίας

Η ανάπτυξη, οργάνωση και διάδοση του αθλήματος του Ράγκμπυ Παγκύπρια.

Η επίτευξη του πιο πάνω σκοπού επιδιώκεται:

1. Την καλλιέργεια και ανάπτυξη του Ράγκμπυ στην Κύπρο σ’ όλες τις ηλικίες ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική τάξη και θρησκευτική ή εθνική κοινότητα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, ενθαρρύνοντας, εποπτεύοντας και συντονίζοντας τις αθλητικές δραστηριότητες των μελών της.

2. Με την οργάνωση και τέλεση αγώνων πρωταθλήματος διάφορων κατηγοριών μεταξύ των Σωματείων που εντάσσονται στο δυναμικό της Ομοσπονδίας, με βάση τις προκηρύξεις της.

3. Με την δημιουργία Εθνικών Ομάδων Ράγκμπυ νέων, νεανίδων παίδων αρένων/θηλέων.

4. Με την ηθική και υλική ενίσχυση των μελών της και άλλων φορέων για την προαγωγή του επιδιωκομένου σκοπού.

5. Με τη συμμετοχή σε διεθνείς ή άλλους αγώνες Ράγκμπυ.

6. Με ενέργειες και παραστάσεις προς την εποπτεύουσα αθλητική αρχή, για την ανάγκη βελτίωσης των αγωνιστικών χώρων που υπάρχουν και την δημιουργίας νέων εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων.

7. Με τη συνεργασία με το κράτος και τους αρμόδιους φορείς του για την εισαγωγή και καλλιέργεια του αθλήματος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα δημοτικής μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης.

8. Με τη συνεργασία με τους προπονητές, διαιτητές και άλλους παράγοντες του αθλήματος.

9. Με την έκδοση ενημερωτικών και άλλων εντύπων.

10. Με τη δημοσίευση διαλέξεων και ομιλιών για τη διάδοση του αθλήματος και την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος.

11. Με την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και την αποστολή στο εξωτερικό προπονητών και διαιτητών.

12. Με τη δημιουργία φιλικών σχέσεων με τις αντίστοιχες ξένες Ομοσπονδίες.

13. Με την οργάνωση διεθνών τουρνουά Ράγκμπυ με στόχο τη διάδοση του αθλήματος.

14. Με τη συνεργασία με άλλες Αθλητικές Αρχές και Σωματεία, που έχουν παραπλήσιο σκοπό για την Ομοσπονδία.

15. Με την εισαγωγή και διάθεση υλικού που είναι απαραίτητο για την καλλιέργεια του αθλήματος.

16. Με την εγγραφή της Κ.Ο.ΡΑ στη Διεθνή Ομοσπονδία Ράγκμπυ (IRB).

17. Με οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την πρόοδο και προκοπή του αθλήματος του Ράγκμπυ.

18. Με την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία της Ομοσπονδίας και ολοκλήρωση των στόχων και προγραμματισμών της.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
 • Τεχνικός διευθυντής: Rick Wadmore
 • Λειτουργός Ανάπτυξης: Dave Loe
 • Γραμματέας: Jason Stainer
 • Ταμίας: Sue Rolfe
 • Τιμ μάνατζερ: Steve Day
 • Υπεύθυνοι μάρκετινγκ: Emma & Chris Panagiotou
 • UK Υπεύθυνος μάρκετινγκ: Πιτ Αντωνίου
 • Sponsorship Officer: Αρτέμιος Παπαγεωργίου
 • Referee Coordinator: Mark Nowell
 • League Secretary: Antonio Fiorillo
 • Επικεφαλής ιατρικού τιμ: Alex Zavallis Roebuck

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Κυπριακή Ομοσπονδία Ράγκμπυ
  president@cyprus-rugby.com
  96467362
  22449523
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ