ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 399
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1995

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε Κ.Ο.ΠΑ.Κ. είναι αναγνωρισμένη από την Ανώτατη Αθλητική Αρχή Κύπρου ΚΟΑ, από το 1995. Είναι μέλος της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραδοσιακού Καράτε ITKF και ETKF και είναι η μόνη Ομοσπονδία που εκπροσωπεί επίσημα το Παραδοσιακό Καράτε σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:

1. Να ενθαρρύνει, συντονίζει, εποπτεύει και προβάλλει το Παραδοσιακό Καράτε και να διοργανώνει εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα Παραδοσιακού Καράτε.
2. Να διοργανώνει σεμινάρια και άλλες αθλητικές δραστηριότητες για εκπαίδευση αθλητών, προπονητών, διαιτητών, κριτών και άλλων στελεχών.
3. Να συνεργάζεται με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.) και με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (Κ.Ο.Ε.) και με όλους τους φορείς του Παραδοσιακού Καράτε στην Κύπρο.
4. Να επικοινωνεί με άλλες Εθνικές και Διεθνείς Ομοσπονδίες και Οργανισμούς Παραδοσιακού Καράτε για παρακολούθηση της αγωνιστικής κίνησης και να προβαίνει σε ανάλογα διαβήματα, συμφωνίες, διοργανώσεις αγώνων και άλλων αθλητικών εκδηλώσεων.
5. Να εντάσσεται σε Διεθνείς Ομοσπονδίες Παραδοσιακού Καράτε και να ενθαρρύνει την συμμετοχή μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σε Επιτροπές και Δ.Σ. Διεθνών Πανευρωπαϊκών και άλλων Οργανισμών και να φροντίζει για την συμμετοχή τους σε Συνεδρίες.
6. Να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Παραδοσιακό Καράτε μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού αυτού της Κυπριακής Νομοθεσίας και των Διεθνών κανονισμών των οργάνων που αναγνωρίζει.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Πρόεδρος: Κυριάκος Αχιλλέως

Κυπριακός Σύνδεσμος Παραδοσιακού Καράτε
Σύλλογος Παραδοσιακού Καράτε Λεμεσού
Σύλλογος Παραδοσιακού Καράτε Λάρνακας
Σύλλογος Παραδοσιακού Καράτε Ξυλοφάγου
Σχολή Καράτε Κελελής

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ
  ctkfcyprus@gmail.com
  99449042
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ