ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1978

Μέλος Διεθνών Ομοσπονδιών

Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέττας F.I.M.
Μέλος της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετάς F.I.M Europe
Μέλος της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας B.M.U

Αριθμός Μελών της Ομοσπονδίας

7 Σωματεία / Λέσχες

Κύριοι Σκοποί της Ομοσπονδίας

1. Η προώθηση του αθλήματος της μοτοσυκλέττας.

2. Η διοργάνωση αγώνων, επιδείξεων και διαγωνισμών μοτοσυκλέττας.

3. Η διοργάνωση και συμμετοχή σε πρωτάθλημα αγώνων μοτοσυκλέττας.

4. Η επισήμανση, η προώθηση και επίλυση των ειδικών και γενικών προβλημάτων που αφορούν τη μοτοσυκλέττα στην Κύπρο.

5. Η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων προσώπων, οργανώσεων και αρχών για θέματα και προβλήματα που αφορούν τη μοτοσυκλέττα και τις δραστηριότητες της ΚΟΜ και η υπόδειξη του ρόλου που ο καθένας θα μπορούσε να διαδραματίσει για την προώθηση και επίλυση τους.

6. Η συνεργασία με οποιαδήποτε αρχή, κρατική, ημικρατική, δημοτική, κοινοτική, τοπική, ή οργανισμό σε θέματα που αφορούν τη μοτοσυκλέττα στην Κύπρο, επίσης την επιδίωξη καλύτερης νομοθεσίας για την προστασία της μοτοσυκλέττας.

7. Η συνεργασία και συσπείρωση όλων των υφισταμένων σωματείων και μελλοντικών τοιούτων, που σκοπό έχουν το άθλημα της μοτοσυκλέττας σε παγκύπρια κλίμακα..

8. Να καθίσταται η ΚΟΜ τακτικό μέλος οποιασδήποτε διεθνούς ομοσπονδίας νοουμένου ότι οι σκοποί της συνάδουν με τους σκοπούς της ΚΟΜ.

9. Η απόκτηση, διάθεση και διατήρηση καταλλήλων υποστατικών για τη χρησιμοποίηση από τα μέλη της ΚΟΜ.

10. Η ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία δυνατό να συμπίπτει με ένα ή να είναι συντελεστικές προς τους σκοπούς της ΚΟΜ.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άδωνις Χριστοφίδης, Κυβέλης 17, Στρόβολος 2052, Λευκωσία. ΤΗΛ: 99680630
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δέσποινα Στυλιανού, 28ης Οκτωβρίου 10, 7530 Ορμήδεια, Λάρνακα. ΤΗΛ: 96311507
 • ΤΑΜΙΑΣ: Αντώνης Στεφανή, Φειδίου 6, 2059 Στρόβολος, Λευκωσία, ΤΗΛ:99464592
 • Πρόεδρος ΕΘ.Ε.Α.Μ: Αργύρης Χατζηπάκκος, Ασίνου 8, 1048 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία. ΤΗΛ: 99678498
 • Πρόεδρος Ε.Ψ.Ε.Μ. Δημήτρης Δημητρίου, Φαίδωνος 11Α, 4004, Μέσα Γειτονιά Λεμεσός Πάφος. ΤΗΛ: 99442917

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας
  kom_cy@yahoo.com
  99680630
  23740837
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ