ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ


Μέλος Διεθνών Ομοσπονδιών:

Της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καράτε,
Της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Καράτε
https://www.wkf.net/structure-european-karate-federation

Της Μεσoγειακής Ένωσης Ομοσπονδίών Καράτε
http://www.mkfu.org/?page_id=7

Της Ομοσπονδίας Μικρών Κρατών Ευρώπης Καράτε
https://ssekf.org/?page_id=7

Της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Καράτε
http://www.balkankarate.org/countries-memebers/

Της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής
https://www.olympic.org.cy/index.php/gr/corporate-members

 

Κύριοι Σκοποί της Ομοσπονδίας

Η Κ.Ο.Κ.Α. ως η ανώτατη οργάνωση Συλλόγων, Ενώσεων, Ομίλων, Σωματείων που προωθούν την ανάπτυξη του Καράτε έχει ως σκοπό:

1. Η ενθαρρύνει, συντονίζει, εποπτεύει και προβάλλει το άθλημα και να διοργανώνει διεθνή, εθνικά πρωταθλήματα και άλλες εκδηλώσεις, τοπικές και διεθνείς.

2. Να διοργανώνει σεμινάρια και άλλες αθλητικές δραστηριότητες για εκπαίδευση αθλητών, προπονητών, διαιτητών, κριτών και άλλων στελεχών.

3. Να συνεργάζεται με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) και με όλους τους Ερασιτεχνικούς Συλλόγους, Ενώσεις, Ομίλους και Σωματεία για το άθλημα του Καράτε και με άλλες Τοπικές και Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες.

4. Να συνεργάζεται με άλλες Εθνικές Ομοσπονδίες και Διεθνείς Ομοσπονδίες και Ευρωπαϊκές και άτομα για παρακολούθηση της αγωνιστικής κίνησης και να προβαίνει στα απαραίτητα διαβήματα, συμφωνίες, διοργανώσεις Τοπικών και Διεθνών Αγώνων ή/και άλλων αθλητικών εκδηλώσεων.

5. Να εντάσσεται σε Διεθνείς Ομοσπονδίες, και Ευρωπαϊκές Ενώσεις και να ενθαρρύνει την συμμετοχή μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σε Διεθνείς Επιτροπές και Δ.Σ. Διεθνών/Παγκόσμιων Ομοσπονδιών και Πανευρωπαϊκών Ενώσεων.

6. Να φροντίζει σε συνεργασία πάντοτε με τον ΚΟΑ για την τακτοποίηση όλων των διεθνών ετήσιων συνδρομών της ΚΟΚΑ και για την εξασφάλιση προπονητικής και αγωνιστικής στέγης για τις εθνικές ομάδες του Καράτε.

7. Να εκδίδει Εσωτερικούς Κανονισμούς για οποιαδήποτε ζητήματα που αφορούν το άθλημα Καράτε μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού αυτού, της Κυπριακής Νομοθεσίας και των Διεθνών Κανονισμών των Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σωμάτων που αναγνωρίζει.

8. Να έχει το δικαίωμα απόκτησης κινητής και ακίνητης περιουσίας οποιασδήποτε φύσεως.

9. Να συνεργάζεται με τράπεζες και/ή συνεργατικά ιδρύματα για την εξασφάλιση πιστωτικών και/ή άλλων τραπεζικών διευκολύνσεων καθώς και σύναψη δανείου, ποσού του οποίου θα καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για λόγους ερμηνείας των πιο πάνω οι σκοποί και οι εξουσίες που περιέρχονται σε οποιαδήποτε παράγραφο ή υποπαράγραφο δεν θα περιορίζονται σε σχέση με το περιεχόμενο οποιασδήποτε άλλης παραγράφου ή υποπαραγράφου ή εξαιτίας της αντιπαράθεσης δύο ή περισσοτέρων σκοπών. Το πιο πάνω άρθρο και κάθε παράγραφος ή υποπαράγραφος του θα ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε οι σκοποί της Ομοσπονδίας να διευρύνονται και όχι να περιορίζονται.

Οι πόροι της Ομοσπονδίας είναι οι συνδρομές των Ερασιτεχνικών Συλλόγων, Ενώσεων, Ομίλων και Σωματείων προς την ΚΟΚΑ που καθορίζει η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ., οι εισφορές φίλων και υποστηρικτών του Καράτε, η οικονομική βοήθεια του ΚΟΑ και της ΚΟΕ. Οι εισπράξεις από οικονομική βοήθεια από οποιαδήποτε άλλα δημόσια ή ιδιωτικά σώματα, οι εισπράξεις από διοργανώσεις εκδηλώσεων της ΚΟΚΑ η εκμετάλλευση του σήματος της Ομοσπονδίας καθώς και οιανδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα.

 

Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Ανδρέας Βασιλείου
Γραμματέας: Γιώργος Βρίκκης
Ταμείας: Σίμος Κωνσταντίνου
Εφορος: Φώτης Μαραθοβουνιώτης
Εφορος: Σωτήρης Ζήνωνος
Μέλος: Μάριος Βατυλιώτης
Μέλος: Παναγιώτης Ιωάννου

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Ομοσπονδίας
Κυπριακή Ομοσπονδία Καράτε
Αμφιπόλεως 21, Γραφείο 216B, 1687 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 44 98 39
Φαξ: +357 22 44 98 43
E-mail: cypruskaratefederation@gmail.com
Website: www.cypruskarate.org

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Κυπριακή Ομοσπονδία Καράτε
  cypruskaratefederation@gmail.com
  22449839
  22449843
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ