ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 2000

Δραστηριότητες:

Η Ανώτατη Αρχή για την Εποπτεία και Έλεγχο του Αυτοκινητοαθλήματος στην Κύπρο στο πλαίσιο της Αθλητικής Νομοθεσίας.

Μέλος Διεθνών Ομοσπονδιών:

Έξουσιοδοτημένη εκχώρηση της άσκησης της Αθλητικής Εξουσίας (Sporting Power) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) στην Κύπρο

Αριθμός Μελών της Ομοσπονδίας (Σωματεία)
1. “Όμιλος Φίλων Αυτοκινήτου”
2. “Λέσχη Αυτοκινήτου Λεμεσού”
3. “Σύνδεσμος Αυτοκινήτου Λάρνακας”
4. “Σύνδεσμος Αυτοκινήτου Πάφου”
5. “Λέσχη Αυτοκινήτου Αμμοχώστου”
6. “Κυπριακός Όμιλος Φίλων Αυτοκινήτου (4 Χ 4) (ΚΟΦΑ)”
7. “Power Drift Club”
8. “Παγκύπριος Όμιλος Αγώνων Επιτάχυνσης (CYDRA)”
9. “Time Attack Club”
10. “Cyprus Historic & Classic Vehicles Club”
11. “Cyprus Historic Racing Cars Club”

Κύριοι Σκοποί της Ομοσπονδίας
1. Να καλλιεργεί και αναπτύσσει το άθλημα του αγωνιστικού αυτοκινήτου στην Κύπρο σαν σύνολο και σ΄ όλες τις κατηγορίες ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική τάξη και θρησκευτική ή εθνική κοινότητα σύμφωνα και τους τοπικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς, ενθαρρύνοντας, εποπτεύοντας και συντονίζοντας τις αθλητικές δραστηριότητες των Μελών της και όσων άλλων καλλιεργούν τον αγωνιστικό αθλητισμό με αυτοκίνητο οποιουδήποτε τύπου.

2. Να διοργανώνει τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Αυτοκινήτου όλων των κατηγοριών, να θέτει υπό την αιγίδα της περιφερειακούς αγώνες ή να συμμετέχει σε Διεθνείς διοργανώσεις και να αναλαμβάνει τη διοργάνωση Διεθνών Αγώνων Αυτοκινήτου στην Κύπρο.

3. Να διοργανώνει στην Κύπρο σε συνεργασία με άλλους αθλητικούς φορείς μαθήματα ή σεμινάρια για την εκπαίδευση κριτών, εφόρων και άλλων και να διευκολύνει την συμμετοχή των σε σεμινάρια στο εξωτερικό και να παρέχει σε αυτούς ευκαιρίες για επιμόρφωση και ειδίκευση.

4. Να επιλέγει πληρώματα για την εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς αγωνιστικές εκδηλώσεις και Αγώνες Αυτοκινήτου και να οργανώνει και καταρτίζει τις εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών με βάση τις επιδόσεις και την ικανότητα και ανεξάρτητα από καταγωγή ή εθνική κοινότητα που ανήκουν οι οδηγοί.

5. Να επικοινωνεί με Διεθνείς Ομοσπονδίες, Συνδέσμους, Οργανισμούς και Διοικήσεις για την παρακολούθηση της αγωνιστικής κίνησης στη ξένη και να συνεργάζεται μαζί τους για τη διοργάνωση αγώνων για ανταλλαγές, για την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση κριτών ή εφόρων και γενικά για κάθε αγωνιστικό ή αθλητικό θέμα.

6. Να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες κυπριακές αθλητικές Οργανώσεις και Ομοσπονδίες ή Διοικήσεις και να συμμετέχει σε οργανισμούς που υπάρχουν ή θα γίνουν και επιδιώκουν τους ίδιους ή παράλληλους σκοπούς.

7. Να εκδίδει κανονισμούς που να ρυθμίζουν όλα τα θέματα που σχετίζονται με εγγραφές νέων σωματείων στη δύναμη της, τους όρους παραχώρησης χορηγιών ή άλλων ωφελημάτων σε άτομα ή σωματεία με την πειθαρχία αθλητών, κριτών, εφόρων, σωματείων, οργανωτών αγώνων, ομάδων κατασκευαστών ή διοργανωτές αγώνων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών και γενικά τη λειτουργία της Ομοσπονδίας ως του εθνικού φορέα άσκησης του αυτοκινητιστικού αθλητισμού στην Κύπρο.

8. Να επιδιώξει την ένταξη της σε Διεθνείς Ομοσπονδίες, Συνδέσμους, Οργανισμούς και Διοικήσεις και την αναγνώριση της σαν της Εθνικής Αθλητικής Αρχής του Αθλήματος στην Κύπρο.

9. Να φροντίζει για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία της Ομοσπονδίας και ολοκλήρωση των στόχων και προγραμματισμών της. 

10. Να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για υλοποίηση συγκεκριμένης υποδομής τόσο για την αθλητική όσο και την κοινωνική πτυχή των Σκοπών της Ομοσπονδίας τόσο με την οικονομική και υλική υποστήριξη των Σωματείων – Μελών όσο και στη κατασκευή εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων πιστών και οικήματος της ομοσπονδίας.

11. Να συνεργαστεί με όλους τους Κυβερνητικούς Φορείς σε θέματα ασφαλούς οδήγησης καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετιζόμενο με το αυτοκίνητο, πέραν του αγωνιστικού.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Πρόεδρος: Άντρος Αντωνίου, 99631127, androsantoniou@yahoo.com
 • Αντιπρόεδρος: Κώστας Γεωργίου
 • Γραμματέας, Στέλιος Κυθρεώτης
 • Βοηθός Γραμματέα: Τάσος Παναγή
 • Ταμίας: Κωνσταντίνος Τελεβάντος
 • Υπ. Συντονισμού & Ελέγχου: Μάριος Ολύμπιος
 • Μέλος: Μάριος Ολύμπιος - πρόεδρος επιτροπής αγώνων ράλι και ταχύτητας
 • Μέλος: Χάρης Περίκκος - πρόεδρος επιτροπής αγώνων πίστας, αναβάσεων και 4Χ4
 • Μέλος: Χαράλαμπος Τιμοθέου
 • Μέλος: Παναγιώτης Σιάλος
 • Μέλος: Πάμπος Λαός
 • Μέλος: Χάρης Περίκκος
 • Μέλος: Γιώργος Εγγλέζου
 • Μέλος: Φλώρος Στυλιανού
 • Μέλος: Ηρόδοτος Γρηγορίου

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου
  office@webcfm.com
  22449688
  22449669
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ