ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ


Μέλος Διεθνών Ομοσπονδιών

Μέλος της CISS (Comite International des Sports des Sourds)
Μέλος της ΕDSO (European Deaf Sports Organisation

Αριθμός Μελών της Ομοσπονδίας

4 Σωματεία

Κύριοι Σκοποί της Ομοσπονδίας

1. Η προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση του Αθλητισμού, συναγωνισμού και ψυχαγωγίας, ματαξύ των κωφών.

2. Η οργάνωση, διοίκηση, κατεύθυνση, διάδοση και ανάπτυξη των γενικών αθλημάτων για τους κωφούς και βαρήκοους.

3. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των κωφών ατόμων από την οργανωμένη Πολιτεία και τους φορείς της που σχετίζονται με τις αθλητικές δραστηριότητες.

4. Η υποβοήθηση του έργου των αθλητικών εγκαταστάσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κωφών.

5. Ο καθορισμός αθλητικής πολιτικής για κωφά άτομα και η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς αναφορικά με θέματα αθλητικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

6. Η μέριμνα και ο συντονισμός της αθλητικής δράσης αλλά και της κοινωνικής συμπεριφοράς των επί μέρους σωματείων κωφών και άλλων οργανώσεων.

7. Η στενή συνεργασία και ανταλλαγή εμπεριών με σωματεία οργανώσεις, αθλητικές ομοσπονδίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα των κωφών, εντός και εκτός Κύπρου, επί αθλητικών και κοινωνικών θεμάτων σχετιζομένων με τους κωφούς.

8. Η σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση γύρω από τα αθλητικά νέα κωφών του εξωτερικού και του εσωτερικού.

9. Η ευαισθητοποίηση των πολιτικών, κοινωνικών και μορφωτικών φορέων προς την επιθυμία και την έφεση των κωφών ατόμων για άθληση, ισότιμη αναγνώριση και κοινωνική αποδοχή.

10. Η συμμετοχή στους Ετήσιους Διεθνείς Αγώνες Κωφών που διοργανώνονται από την C.I.S.S. και την E.D.S.O. (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αθλητισμού Κωφών), όπως και σε οποιουσδήποτε άλλους διεθνείς αγώνες κωφών.

11. Η διοργάνωση ή συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια ή συνέδρια σχετικά με τον αθλητισμό κωφών.

12. Η διεκπεραίωση όλων των στόχων, προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της.

13. Η ενημέρωση και διαφώτηση του κοινού πάνω στις αθλητικές δραστηριότητες των κωφών αλλά και τις δυνατότητές τους να αθλούνται.

14. Η παροχή ευκαιρίας σε όλους τους κωφούς της Κύπρου, μέλη της Ομοσπονδίας, να λαμβάνουν μέρος σε Ολυμπιακούς, Ευρωπαϊκούς και οποιουσδήποτε άλλους αγώνες.

15. Ο καταρτισμός αθλητικών ομάδων από κωφούς και βαρήκοους για την καλύτερη δυνατή διεθνή εκπροσώπηση της Κύπρου σε αθλητικές δραστηριότητες του εξωτερικού και του εσωτερικού.

16. Η ενθάρρυνση, συντονισμός, εποπτεία και οργάνωση διεθνών, Παγκυπρίων και άλλων αγώνων κωφών.

17. Η συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή σαν μια και μόνη ενότητα.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Πρόεδρος: Γιάννης Χατζηγιάννης
 • Αντιπρόεδρος: Χριστάκης Αντωνίου
 • Γραμματέας: Άντρος Παπαδόπουλος
 • Ταμίας: Μάριος Θεοδώρου
 • Σύμβουλοι: Σάββας Καζαντζής, Λούαυ Μουσταφά
 • Καθήκοντα γραμματέας, διερμηνέας και επικοινωνίας: Παναγιώτα Θεμοστοκλέους

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών
  cyprusdeafsport.fe@gmail.com
  99576718
  25632617
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ