ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΛΛΗΣ

Ο Ανδρέας Α. Παπαλλής γεννήθηκε στο Παραλίμνι τον Ιούνιο του 1985, με καταγωγή την
Αχερίτου της Επαρχίας Αμμοχώστου.
Μεγάλωσε στη Λάρνακα. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του University of Derby
λαμβάνοντας το πτυχίο του LLB (Hons) τo 2009. Ακολούθως ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του
στην ίδια σχολή λαμβάνοντας το πτυχίο LLM (Commercial Law) με θέμα της μεταπτυχιακής του
εργασίας να είναι «The Legal & Economic Αspect of Modern Football».
Εργάζεται στη δικηγορική εταιρεία Αντώνης Α. Παπαλλής & Συνεργάτες στη Λάρνακα και είναι
μέλος του Π.Δ.Σ από το 2014. Ειδικεύεται στο Εταιρικό Δίκαιο καθώς και στο Εμπορικό Δίκαιο
και στο Δίκαιο των Συμβάσεων. Είναι επίσης μέλος του παγκόσμιου Φόρουμ Δικηγόρων
“Lawlink».
Το 2012 υπήρξε εκ των ιδρυτών του Τμήματος Futsal του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου
όπου παρέμεινε Πρόεδρος μέχρι το 2023. Ταυτόχρονα διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ανόρθωσις Αμμοχώστου για σειρά ετών, ενώ από το 2019-2022 διετέλεσε Γραμματέας στην
Εταιρεία Ανόρθωσις Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ.