ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Η Επιτροπής Υψηλής Επίδοσης, αποτελείται από οκτώ μέλη (8) μέλη, τέσσερα (4) προερχόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, εκ των οποίων το ένα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής και τέσσερα (4) μέλη προερχόμενα από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Επιτροπή διέπετε από Όρους Εντολής που εγκρίνονται από το Δ.Σ. του ΚΟΑ.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης & Στήριξης Νεαρών Πρωταθλητών του ΚΟΑ και εγκρίνει τους Οδηγούς Λειτουργίας τους.

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει το οποίο δεν προνοείται από τους Οδηγούς, παραπέμπεται στην Επιτροπή Υψηλής Επίδοσης για εισήγηση προς το Δ.Σ. και λήψη απόφασης.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Κ. Κουκκουλλής (Πρέοδρος)
 • Α. Ανδρονίκου (Μέλος)
 • Κ. Χ”Ιωσήφ (Μέλος)
 • Ε. Παπακώστα (Μέλος)
 • Π. Αβρααμίδης (Προϊστάμενος Αγωνιστικού Αθλητισμού)
 • Κ. Σολωμού (Προϊστάμενος ΕΣΥΑΑ)
 • Π. Χαριλάου (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Κώστας Σολωμού
  csolomou@sportskoa.org.cy
  22897218
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ